Me peame teie privaatsust väga oluliseks!

Meiega suheldes või meie teenuseid kasutades usaldate meile oma andmeid. Me ei kasuta andmeid ainult teile teenuste osutamiseks, vaid ka selleks, et pidevalt paremaks saada ja pakkuda just teie vajadustele vastavaid teenuseid.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete vastutav töötleja on FOXFIT BALTIC OÜ registrikood 14873097 juriidilise aadressiga Viljandimaa, Viljandi linn, Tartu tn 52-8, 71004. Tel 56476192 ja e-post info@foxfit.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

nimi, telefoninumber ja e-posti aadress

isikukood

kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

kauba kohaletoimetamise aadress

pangakonto number

klienditoe andmed

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse vajaduse korral kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid, nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, isikukood- töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

FOXFIT BALTIC OÜ kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks:

uudiskirja (vajaliku info, uudiste ja pakkumiste) saatmine

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse FOXFIT BALTIC OÜ-le ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Raamatupidamistoimingute tegemiseks edastatakse isikuandmed raamatupidamise teenusepakkujale.

Isikuandmed edastatakse infotehnoloogia teenuste pakkujatele kodulehe ning veebipoe funktsionaalsuse ja andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on FOXFIT BALTIC OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada klienditeenindusega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

FOXFIT BALTIC OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine FOXFIT BALTIC OÜ volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemiseks toimub FOXFIT BALTIC OÜ ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi FOXFIT BALTIC OÜ personali vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

FOXFIT BALTIC OÜ-st sooritatud ostude ajalugu säilitatakse kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Volitatud personal tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (tel +372 56476192, e-post info@foxfit.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (e-post info@aki.ee).